Anne känner stor oro för sin dotter på gruppboendet – ”Kan inte arbeta alls”

54 olika ansikten under knappt ett år. Det har Anne Lundkvist mött på det LSS-boende där hennes dotter bor. Den stora omsättningen av personal menar hon bidrar till att hon nu känner stor oro för sin dotter.
Foto: Jenny Isaksson