Musbajs, smuts och oskyddade livsmedel i skolkök

I Smygeskolans utspisningskök hittade miljöinspektören musspillning, livsmedel som förvarades utan skydd och smutsiga arbetsbänkar, golv och väggar. Nu ställs krav på en åtgärdsplan.
Foto: Jonas Harrysson