Vårdcentralen Fagerängens framgångsrecept

Vårdcentralen Fagerängens resultat har förbättrats avsevärt under 2019 jämfört med året innan. Från ett helhetsintryck som låg på drygt 72 poäng till drygt 81 poäng.
Foto: Tomas Nyberg